مربیگری آنلاین بیس بال PowerPlay Manager یک بازی بیس بال در دست توسعه است که شما قادر خواهید بود به طور رایگان بازی کنید. شاید خواهید توانست تیم بیس بال خودتان را بسازید و رویاهایتان در در مورد مربیگری یک تیم بیس بال را به حقیقت تبدیل کنید. انتخاب بازیکنان و تاکتیکهای مناسب و وضع تمرینات بازیکنان کلیدهای موفقیت شما در این بازی خواهند بود. به غیر از این شما همچنین مسئول ساخت محل تمرین و امکانات باشگاه و البته مدیریت امور مالی باشگاه خواهید بود. شما باید در تمامی این امور مهارت بیابید اگر میخواهید در بین مربیان بیس بال از سراسر دنیا موفق شوید